Kaina / trukmė
paros(-a)
Rezervuoti

Taisyklės ir privatumo politika

Pervežimai į ir iš Vilniaus oro uosto

Pervežimai vykdomi tik į ir iš Vilniaus tarptautinio oro uosto.

1414parking vairuotojas gali atsiskyti vežti didesnį keleivių skaičių nei klientas nurodė atlikdamas rezervaciją.

Vairuotojas veža klientus iškarto klientui paprašius. Klientui gali tekti palaukti iki 10-15 minučių, jei vairuotojas tuo metu yra išvykęs su kitais mūsų klientais.

Vairuotojas išvyksta parvežti kliento tik tada kai klientas būna jau atsiėmęs bagažą ir paskambinęs praneša, kad jau laukia su bagažu sutartoje vietoje (prie išvykimo terminalo).

Užsakymų, atsiskaitymo ir užsakymų keitimo sąlygos

Vieta parkavimo aikštelėje rezervuojama interneto svetainėje www.1414parking.lt. Parkavimo vietos rezervacija įsigalioja gavus parkavimo vietos rezervacijos patvirtinimą elektroniniu paštu. (Vienam automobiliui atliekama viena rezervacija).

Interneto svetainėje paskaičiuojama vieno automobilio parkavimo kaina yra galutinė ir apima visus mokesčius. Visos paslaugų kainos nurodytos eurais, įskaitant PVM.

Atsiskaityti už paslaugas galima per elektroninę bankininkystę pildant rezervacijos paraišką arba atvykus pas mus grynais pinigais arba banko kortele.

Užsakovas įsipareigoja laikytis rezervacijos paraiškoje jo nurodytų duomenų.

Faktiniam automobilio parkavimo laikui viršyjus nurodytąjį rezervacijos paraiškoje, Užsakovas privalo padengti skirtumą, atsiskaitydamas su Teikėju pagal tuo metu galiojančius tarifus. Skrydžiui vėluojant iki 6 val., papildomi mokesčiai netaikomi.

Atšaukimo, pinigų grąžinimo ir rezervacijos duomenų tikslinimo taisyklės

Keisti/ atšaukti rezervaciją ir susigrąžinti sumokėtus pinigus galima tik likus daugiau nei parai (24 val.) iki rezervacijos paraiškoje numatyto automobilio parkavimo laiko. Likus 24 val., keisti/atšaukti rezervacijos nebegalima, pinigai nebus grąžinami. Norėdami susigrąžinti pinigus ir atšaukti rezervaciją ar patikslinti pateiktus duomenis turite susisiekti su mumis telefonu: +370 682 41414 arba el. paštu: tir@1414.lt

 

Šalių atsakomybės

Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad visu parkavimo metu automobilio salone nebus palikta vertingų daiktų (pvz., pinigų, kompiuterinės technikos ir pan.) – už automobilio salone paliktus vertingus daiktus ir galimą susijusią vagystę ar kitokią žalą automobiliui Teikėjas neatsako.

Teikėjas neatsako ir už kitą galimą trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, išskyrus jei žala padaryta Teikėjo darbuotojų.

Asmens duomenų apsauga

  1. Klientas, registruodamasis Interneto svetainėje, nurodo savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir automobilio valstybinį numerį. Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Klientas pareiškia sutinkantis, kad Bendrovė saugotų ir tvarkytų pateiktus duomenis.
  2. Asmens duomenys tvarkomi, siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams.
  3. Klientas patvirtina, kad jo Interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
  4. Bendrovė įsipareigoja neteikti Klientų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

UAB "Sauda"

Im. k.: 120507414, PVM k.: 205074113

Biuras: Minsko pl. 21, Vilnius.

Informacija paslaugų užsakymo klausimais: +37068241414

Vairuotojas pervežimams į/iš oro uosto: +37067571494

Administracija: +37060500111 (Darbo laikas 08:00 - 19:00)

El. paštas: tir@1414.lt
Atsiskatymo budai uz parkinga Vilniuje